Coop tar fram strategi för ett levande hav

År 2009

Coop tog under året fram en strategi för ett levande hav. Det innebär att Coop säljer och tar fram fler KRAV- och MSC-märkta (Marine stewardship Council) varor och uppmuntrar leverantörerna att göra likadant samt tar bort hotad fisk ur sortimentet och listar vilken fisk och skaldjur som får säljas på Coop. Listan baseras på Internationella havsforskningsrådets rekommendationer.

Diskussionen om risken för utfiskning av haven har gjort att Coop valt att göra en analys av vilken påverkan försäljningen av fisk och andra produkter från havet har på miljön. I arbetet har både miljöorganisationer, forskare och myndigheter bidragit med sina kunskaper. Genom arbetet utvecklades Coops gröna fisklista, som bygger på principen att fisket ska vara spårbart, fiskat med rätt redskap, på rätt bestånd samt att kvoterna ska vara vetenskapligt godkända. Coop har också satt upp som mål att öka andelen miljömärkt fisk från 2 procent av den totala fiskförsäljningen 2007 till 30 procent 2012. Under året ökade försäljningen av miljömärkt fryst fisk ökat kraftigt från 2,4 till 21 procent av den totala försäljningen.

Syftet är att driva på utvecklingen av miljömärkta alternativ och bidra till att göra fisket och fiskodlingen mer hållbar.