Ett nytt Coop Sverige

Ett nytt Coop sverige bildades då ett samarbetsavtal tecknades mellan Coop Sverige och de detaljhandelsdrivande föreningarna. Nya Coop Sverige startade sin verksamhet den 1 januari 2014 vilket i sin tur innebar att KF övergick till att bli en renodlad ägarorganisation.