Föreningar tar fram ”Green Corners”

Alla Coop-butiker bidrog till att lyfta försäljningen av ekologiska och miljömärkta varor. Bland de detaljhandelsdrivande konsumentföreningarna var det till exempel Coop Norrbotten som ökade antalet ”Green Corners” från två till sex stycken. Green Corner är en egen avdelning som samlar butikens hela ekologiska sortimentet.