Göteborgspriset till lösningar för att minska avfall

KF är partner i Göteborgspriset för hållbar utveckling, ett internationellt pris som delas ut för att uppmärksamma insatser för hållbar
utveckling. Årets tema var slutna kretslopp och priset tilldelades doktor Michael Biddle och samhällsentreprenören Björn Söderberg.
Biddle fick priset för sina lösningar för att minska avfall och spara jordens icke förnybara resurser. Söderberg hedrades för att ha
skapat jobb och bidragit till ökat kretsloppstänkande i Nepal. Pristagarna delade lika på 1 mkr.