Hållbart skogsbruk i Afrika med Vi-skogen

Vi-skogen startades genom ett upprop i Tidningen Vi 1982 och drivs numera av stiftelsen Vi, där KF är stiftare och utser styrelse. Vi-skogen stöjder flera initiativ, bland annat i Kenya. Sedan 2011 arbetar Vi-skogen tillsammans med lokala organisationer för att hejda avskogningen och förbättra förutsättningarna för jordbruk i Mount Elgon-området i Kenya. Då träd skövlas försvinner även näringsrik jord och därmed möjligheterna till odling och försörjning. Därför får människorna som lever på Mount Elgons sluttningar hjälp att plantera träd, leda vattnet rätt och få jorden att stanna kvar på åkrarna. Idag nås 7 000 familjer av stödet och målet är att nå 10 000 familjer under 2014.