KF Akademin utbildar anställda

Nyanställda tjänstemän inom KF genomgår i regel en introduktionsutbildning. Fokus ligger på att klargöra koncernens strategi och
organisation samt ståndpunkt inom hållbar utveckling. Under 2012 tog drygt 250 nyanställda tjänstemän del av utbildningen
i samband med totalt fyra tillfällen. KF Akademin är koncernens företagsuniversitet som nås via intranätet. Här erbjuds
både interna och externa utbildningar, främst inom vision och värderingar, ledarskap, affärsmannaskap, hållbar utveckling,
service och kundbemötande samt annan branschkunskap. Sedan starten har över 82 000 e-utbildningstillfällen genomförts.
E-utbildning passar butiksanställda bra, då butikerna har fasta scheman och varje utbildningstillfälle medför högre belastning
på kollegorna. Årets e-utbildningar innefattade flera ämnen, exempelvis fiskstrategi samt uppförandekoden för anställda som
bland annat omfattar mutor och korruption.