KF får en miljon medlemmar

I slutet av året fusionerades både Konsumentföreningen Svea och Coop Medlem Syd med KF. Det innebar att cirka en miljon medlemmar blev direktmedlemmar i KF. Det hela gjordes möjligt genom att KF:s ordinarie stämma enhälligt tog beslut om nya stadgar som möjliggör att enskilda personer kan bli medlemmar
direkt i KF.