KF förvärvade Grådö Mejeri

Strategiskt förvärv av Grådö Mejeri ger möjlighet till egen utveckling inom det viktiga mejeriområdet. KF förvärvade Grådö Mejeri i Dalarna.
Det innebär ett bättre kunderbjudande och bättre villkor för mjölkbönderna. Magnus Johansson, vd för Coop Inköp & Kategori, kom på tredje plats
i tidningen Lantbruk & Skogslands lista över de som gjort årets största avtryck i de gröna näringarna i och med köpet av Grådö Mejeri.