KF Media utvecklas positivt

KF Media har en positiv utveckling inom det digitala området med flera innovativa aktiviteter och med ökad försäljning av böcker.
KF Media tar ledarpositionen på den svenska marknaden för e-böcker genom lanseringen av dito.