Miljösatsningar på godstransporter

Sedan 2011 har Dagligvarugruppen inga egna lastbilar, varför KFs miljösatsningar kräver samverkan med koncernens leverantörer
av transporttjänster. Under året började Coop utveckla samarbetena med transportleverantörerna för att finna lösningar för minskad
miljöbelastning. Köpta transporter ingår i KFs redovisning av växthusgasutsläpp. 67 procent av godstransporterna sker
med lastbil och resten med tåg. Under 2012 ökade inleveranserna av varor med 12 procent medan växthusgasutsläppen
från godstransporter endast ökade med knappt 2 procent.