Oskar I

1799 – 1859, kung av Sverige och Norge från 1844. Han tvingades pga. sjukdom 1857 överlämna regeringen till kronprins Karl.

Vid studier i Uppsala undervisades han av samtidens intellektuella elit däribland av E.G. Geijer som kände till kooperationen i England. Oscar I visade tidigt ett intresse för liberala politiska idéer och lade både som kronprins och som kung ett flertal förslag som införande av allmän och obligatorisk folkskola, 1847 års fattigvårdsförordning, lika arvsrätt mellan män och kvinnor 1845. Den mest uppmärksammade reformen blev införandet av näringsfriheten 1846, som innebar att skråtvånget avskaffades samtidigt som städernas ensamrätt till handel och hantverk upphävdes. Näringsfriheten infördes successivt i Sverige mellan 1846-64. Innan var det inte tillåtet att driva kooperativ handel på landsbygden, vilket var ett privilegium för städernas och köpingarnas skråorganiserade köpmän. Städerna hade i detta avseende ett monopol som irriterade hela landsbygden och som var ohållbar i längden. Såväl den privata som den kooperativa detaljhandeln på landet har lika långa anor.

Källa:
Stormår : en folkrörelse växer fram / Axel Gjöres, Stockholm : Rabén & Sjögren, 1963. 399 s.
Nationalencyklopedin på Internet Ne.se (2006-11-02)