S-gruppen i Finland har en marknadsandel på 43%

S-gruppen är en stor finsk kooperativ företagsgrupp inom handelsbranschen i Finland. Den består av Centrallaget för Handelslagen i Finland (SOK) och dess dotterbolag samt av 22 regionhandelslag och 10 lokala handelslag. Handelslagen, som

har cirka 1,8 miljoner medlemmar, äger centralaffären SOK. I S-gruppen ingår kedjorna Prisma, S-market, Sale samt Alepa

i huvudstadsregionen. S-gruppen har tagit marknadsandelar under 2000-talet, från 29 procent 2000 till drygt 43 procent 2009. Omsättningen inom dagligvaruhandeln var cirka 6,5 miljarder euro under 2009.