Satsning på egna varumärken stor framgång

Satsningen på varor under Coops egna varumärken har blivit en stor framgång. Under året lanserades
233 nya EVM-produkter och 323 produkter fick ny design.