Sociala arbetskooperativ

En form av kooperativ som i första hand ska ge medlemmarna meningsfull sysselsättning 1 syfte att rehabilitera från till exempel missbruk.