Tidningen Vi växer

År 2010

Tidningen Vi växte under 2010 genom start av en kundtidningsverksamhet som under året fick in två uppdrag
- Mersmak och Mitt Coop. Bolaget lanserade en ny titel, Vi Biografi.