Tidningen Vi växer

Tidningen Vi växte under 2010 genom start av en kundtidningsverksamhet som under året fick in två uppdrag
– Mersmak och Mitt Coop. Bolaget lanserade en ny titel, Vi Biografi.