Uppförandekod

Coop tar fram ett E-utbildningsprogram till alla medarbetare inom bland annat uppförandekod och hållbar utveckling. Coops uppförandekod införd i alla nya avtal med nationella leverantörer.