Upprättades en soliditetsavdelning i KF med Albin Johansson som chef