47 konsumentföreningar och närmare 3.2 miljoner medlemmar 2009

År 2009

Antalet medlemmar ökade med 2% till 3.194. 903 stycken. KF-koncernen hade i medelantal 8807 anställda (8996) varav 4968 kvinnor. 83% är anställda inom Daglivarugruppen.