Coop hållbara fiskstrategi revideras

Coop verkar för ett levande hav och reviderar sin fiskstrategi som bland annat innebär att det sker en utvärdering av vilka fiskarter som ska säljas och från vilka fångstområden. Leverantörer måste redovisa var och hur fisken fiskats. Leverantörer av odlad fisk ska redovisa odlingsmetoder och foder. Coop säljer inte bomtrålad fisk eftersom bomtrålning har störst negativ miljöeffekt av alla redskap vad gäller bottenpåverkan, bifångst och energiåtgång.

Coops fiskstrategi revideras kontinuerligt i samråd med externa experter. Under 2014 introducerade Coop som första svenska dagligvarukedja ASC-märkt (Aquaculture Stewardship Council) lax från Norge.