Debatt om jätteräkor ökar det ekologiska arbetet

Debatter kring jätteräkor respektive palmolja resulterade i att Coop gjorde en översyn av strategin för ekologiska jätteräkor samt intensifierade
arbetet med att ersätta konventionell palmolja med certifierad i egna produkter.