Handelsbodarna i Sverige Fastighets AB bildas

År 2009

Handelsbodarna i Sverige Fastighets AB bildas av KF Fastigheter och SPP Livförsäkring AB med målet att bli Sveriges mest miljövänliga fastighetsbolag för handelsfastigheter. Under året har man arbetat med att vidareutveckla energieffektiva systemlösningar på framförallt kyl-, frys- och belysningssidan samt implementera och förvalta dessa.