Lindberg, Johannes Emanuel

1881 – , Brunnsviks folkhögskola, Handelsskola i Basel 1908 – 1911. 1903 blev han föreståndare för Vätö hushållförening. 1915 anställdes han som försäljare på KF:s kontor i Gävle och blev 1919 föreståndare för KF:s kontor i Malmö. Arbetade på KF:s sekretariat 1925 – 1925 och utsågs till chef för KF:s bokförlag 1926.

Källa: KF Bibliotek, personalia