Krönika

Judith Wolst

Framtidens kooperation är inom räckhåll

Lyssna till Judiths  kloka ord om delningsekonomi och kontakten mellan kooperationens alla intressenter. 

JUDITH WOLST
är digital strateg, författare
och föreläsare.

Över

25 %

av de som använder Airbnb och Uber är under 40 år

Kooperativets grundpelare kring samhällsansvar och långsiktighet är i dag mer aktuella än någonsin. Framför allt är det spännande att se hur den kooperativa idén attraherar så många unga. Där kan vi också se en värdeförskjutning av begreppet kooperativ – som numera inte har en tydlig partipolitisk koppling, utan snarare är förenat med gemenskap, ansvar och demokrati.

Under mina 15 yrkesverksamma år har jag på sätt och vis hela tiden jobbat kooperativt, eftersom jag jobbat med internet. Det i sig är ju ett gigantiskt samarbetsprojekt där vi människor har format idéer, innoverat och skapat digitala tjänster. Det är en enorm kraft när individer med en gemensam agenda möts på olika plattformar. De kanske mest omtalade och tydliga exemplen är Fridays for Future, initierat av Greta Thunberg, och Metoo som båda har satt viktiga utmaningar på agendan. 

Framöver tror jag att den kooperativa idén kommer att få ytterligare en pånyttfödelse tack vare den tekniska utvecklingen men också för att vi människor måste samarbeta för att lösa de utmaningar som världen står inför.

I mitt arbete med att hjälpa företag att förstå de nya möjligheter som tekniken för med sig märker jag ett allt starkare intresse för vad som kallas delningsekonomi. Det betyder att vi med hjälp av teknik på nya sätt kopplar samman utbud och efterfrågan. 

Att dela och låna av varandra har vi alltid gjort. Skillnaden nu är att tekniken hjälper oss att göra affärer med och lita på främmande personer. Vi hyr utan att blinka någons lägenhet via Airbnb på semestern. Lika självklart är det att hoppa in i en privatbil som körs av vem som helst via Uber. 

Men vilka är det som i dag använder delningsekonomins möjligheter? Jo, det är framför allt millennials, generationen född från början av 1980-talet till mitten av 1990-talet. Enligt en studie från revisions- och konsultföretaget PwC är över 50 procent av de som använder Airbnb och Uber under 40 år. Samma generation tar miljöfrågan på allra största allvar och ser inte som tidigare generationer samma status i att äga glassiga prylar. Dessa beteenden och värderingar klättrar nu uppåt i åldrarna. 

Jag tror att företagens intresse för delningsekonomi kommer att hålla i sig i framtiden. Dels för att hållbarhet har blivit en allt viktigare affärsfråga, men också för att plattformar som – likt Uber och Airbnb – kopplar samman utbud och efterfrågan är de som både växer snabbast och är mest lönsamma. 

Konsultföretaget Deloitte kallar plattformar som möjliggör delningsekonomi för network orchestrators. Deloitte menar att dessa plattformar har åtta gånger så hög ”shareholder value-to-revenue ratio” jämfört med traditionella tillverkningsföretag. På ren svenska: Aktiemarknaden värderar dessa bolag högre än andra typer av bolag.

Så både den digitala utvecklingen och vårt engagemang för miljön pekar tillsammans i en riktning mot en fortsatt växande delningsekonomi. Därför ska det bli extra spännande att följa hur KF och andra kooperativa aktörer kommer att dra nytta av sin unika position för att hitta sin plats i delningsekonomin. 

Om jag får fantisera så skulle Coop kunna koppla ihop den lokala bonden med sina medlemmar, där vissa köp slipper ”omvägen” via en butik eller ett centrallager för e-handel. Tekniken skulle kunna ge kunden detaljerad och pålitlig information om varje produkt och alla steg i dess framställning. KF Fastigheter skulle kunna hyra ut outnyttjade kontorsplatser eller lokaler.

Resan för delningsekonomin har bara börjat och jag tror att KF har ett extra starkt utgångsläge i och med sin stora kunddatabas, trovärdigheten i varumärket och närheten till sina kunder och medlemmar.

Jag tror att KF har ett extra bra utgångsläge.

Dela det här på...