inledare

Tommy Ohlström, ordförande

En långsiktig offensiv

Det är dags att sammanfatta ett händelserikt 2019. Ett år präglat av offensiva satsningar och investeringar, som påverkar vårt resultat.

Att redovisa ett negativt resultat är aldrig något man önskar, särskilt inte när jag vet vad vi kan åstadkomma. Men i den snabba omställning som dagligvarubranschen nu är inne i så gäller det att också kunna lyfta blicken bortom de dagliga utmaningarna, och ha en mer långsiktig strategi som gör oss starkare på sikt. Det tycker jag att vi har nu och de satsningar vi har genomfört under 2019 är en del i den strategin. 

Den stora händelsen under året var köpet av Netto. Vi hade i vår strategi slagit fast att på fyra-fem års sikt öka vår omsättning med fem miljarder kronor. Tack vare Nettoaffären kommer den försäljningsökningen redan under 2020. 

Varför är det viktigt, kan man fråga sig. Med större volymer följer en bättre förmåga att förhandla priser. Lägre priser ger ökad försäljning i butikerna. Vi behöver sänka priserna på delar av våra produkter för att vara relevanta för våra medlemmar, och den prisresan har vi redan inlett. Nettoaffären påskyndar resan, och det är mycket glädjande att vi redan kan se att vi behåller de tidigare Nettokunderna – och lockar nya – i de butiker vi ställer om till Coop.

En annan stor investering är satsningen på online. Det är en stor utgift som belastar vår resultat- och balansräkning. Hela livsmedelsmarknaden delar vår digitala utmaning. Konkurrensen är knivskarp, marginalerna små och det är hittills mer pengar ut än in. Min förhoppning är att vi de närmaste åren ska kunna skörda frukterna av våra tunga investeringar. För att det ska lyckas krävs att vi ännu bättre lever upp till det som är KF:s paroll: Tillsammans gör vi en bättre affär. Och jag vill gärna betona ordet tillsammans. Samarbete är den grund som hela kooperationen vilar på. Genom att dra åt samma håll kommer vi snabbare till beslut, gör bättre affärer och skapar större nytta för våra medlemmar.

Slutligen några ord om den värld vi verkar i, som kan kännas mer oförutsägbar än på länge. Den milda analysen av den ekonomiska utvecklingen pekar mot en konjunkturavmattning. Det är inte helt osannolikt att det snarare handlar om en nedgång. Risken för en ökad arbetslöshet och fortsatt ökande klassklyftor finns. Där har vi en viktig roll att spela. Jag skulle gärna se att vi utnyttjar vår inköpskraft till att – exempelvis – skapa ett fantastiskt utbud av ekologisk barnmat till bra priser, så att alla har råd att köpa. Bra mat ska inte vara en klassfråga. Där kan vi i kooperationen visa vägen.

Tommy Ohlström, styrelseordförande, KF

Genom att dra åt samma håll kommer vi snabbare till beslut.

Några rader om övriga bolag …

CBS Coop Butiker & Stormarknader, levererar ett fantastiskt resultat i befintliga butiker. Vid sidan av det jobbet har de i uppdrag att nyetablera 15–20 butiker om året – och ställa om fem Nettobutiker i veckan till Coop. 

Med Mera Bank har fått en ny roll och blivit en mer renodlad bank som är viktig när det gäller utlåning till privatkunder.

KF Fastigheter har värdefulla tillgångar och kommer framöver inte att sälja marken lika tidigt, utan vara kvar i vissa projekt och därmed skapa en långsiktig värdeökning.

Vår Gård gör ett fantastiskt jobb, men står inför stora investeringar för att behålla sin ställning på marknaden. 

Vi Media har gjort en snabb digitaliseringsresa. Nu gäller det att få med sig befintliga prenumeranter och locka in nya i det digitala. 

Dela det här på...