Hållbarhet

Driver en grön helhet

Hållbarhet går som en grön tråd genom Coops verksamhet – från butiks­personalens tröjor till ledningens beslut.

Charlotta Szczepanowski är prisad som Sveriges bästa hållbarhetschef och nummer 41 på listan ”Mäktigast i hållbarhetssverige”, enligt tidningen Aktuell Hållbarhet. 
Sedan hösten 2018 är hon hållbarhetschef på Coop. 

Änglamark rankas som Sveriges mest hållbara varumärke inom mat och dryck samtidigt som Coop för andra året i rad utses till den hållbaraste matkedjan. Du är stolt, men inte nöjd? 

– Jag är otroligt stolt över vad som åstadkommits, men jag är aldrig nöjd. Aldrig. Det finns oerhört mycket kvar att göra för att mänskligheten ska kunna fortsätta att ha ett bra liv på den här planeten. Coop är en livsmedelsjätte och har möjlighet att förändra mycket. Hållbarhetsfrågor får inte bli symboliska tomtebloss, de ska finnas med i alla viktiga beslut vi tar. Men hållbarhetsfrågan är oerhört komplex och det finns många parametrar som ständigt måste vägas in.

Vad är ert mål för 2020?

– Vi vill se hållbarhet som en helhet. Till exempel kan vi inte välja att minska på plastanvändningen och samtidigt sträva efter att sälja mer nötkött. I hållbarhetsplanen som vi tagit fram belyser vi vikten av ledningens ansvar, men betonar också butikernas roll och vikten av en inköpsprocess där hållbarhet vägs in i besluten. Hållbarhetsfrågorna ska integreras i allt Coop gör, från interna policys till valet av butikspersonalens kläder.

Från smått till stort, alltså. Du har redan initierat över 90 olika hållbarhetsaktiviteter och projekt. Är din styrka att starta projekt?  

–  Jag har ett extremt driv och tror på att starta upp saker. Inom Coop finns otroligt många fina projekt och jag vill ge dem bränsle och möjligheter för att på så sätt skapa hållbarhet. Butikerna får till exempel dra nytta och lära av varandra. En butik som lagar frukost på matsvinn kan bli en inspiration för en annan butik. Via hållbarhetsguider ska vi sprida kunskap om goda exempel. Hållbar utveckling skapar vi tillsammans. 

Berätta om det nya hållbarhetsverktyget som ska hjälpa Coop att styra, balansera och visualisera den komplexa hållbarhetsfrågan.

– Jag och min kollega Stina Printz har tillsammans tagit fram ett verktyg som ska tydliggöra komplexiteten i miljöfrågan. Inget är svart eller vitt. Därför har vi tagit fram en så kallad hållbarhetsspindel som identifierar tio områden, som till exempel kemikalier och bekämpningsmedel, djurvälfärd, klimat, luft och vatten. Utifrån hållbarhetsspindeln kan vi sedan jämföra olika livsmedel för att se hur hållbara de är. Naturbeteskött är till exempel bra ur många perspektiv och bidrar exempelvis till biologisk mångfald, men är inte bra ur klimatsynpunkt. Med hjälp av hållbarhetsverktyget kan vi förstå hållbarhetsfrågans komplexitet, säger Charlotta Szczepanowski. 

KARIN HEROU

hallbart-1
hallbart-2
hallbart-3
hallbart-4
Dela det här på...