Fartfylld

Sedan förvärvet av Netto blev klart har det varit full fart. Under 2020 ställs fem butiker i veckan om till att bli Coop. ”Hela affären har visat på en framåtanda”, säger Christian Wijkström, vd på Coop Butiker & Stormarknader.

Måndag morgon, Vattenverksvägen i Malmö. Nettobutiken är stängd men aktiviteten där inne större än någonsin. Ut ur entrén bärs kylsystem och möblemang som lastas i en container på parkeringen. En blå lyftkran finns också på plats; gamla skyltar tas ner och nya sätts upp på fasaden.

Över ett fönsterparti monteras snart förklaringen upp: “Netto har blivit Coop. Samma låga priser, mycket mer mat.”

Det är tidig september 2019 och Malmöbutiken är först ut i det som ska bli ett rikstäckande förvandlingsnummer. Inom det närmsta året ska 162 andra butiker göra samma resa och gå från gult till grönt.

Tempot är, och kommer att förbli, högt – precis som det har varit ända sedan tanken om att ta över Netto slog rot.

De första kontakterna med danska Salling Group, ägarna av Netto, togs den 20 december 2018. Allt skedde under största möjliga hemlighetsmakeri.

– När vi såg möjligheten närmade vi oss Salling Group helt på egen hand, säger Christian Wijkström, vd på Coop Butiker & Stormarknader. Det gjorde att vi hade exklusivitet i detta från första början, och det kom aldrig in någon extern intressent längs vägen. 

Bara fyra månader senare signerades avtalen som förklarade att Coop Butiker & Stormarknader hade förvärvat Sveriges samtliga Nettobutiker. Och det väckte stor uppmärksamhet i branschen.

En halvårslång rivstart

Affären går i lås, vilket innebär att Coop tar över hela Nettos verksamhet, inklusive 2 000 Netto-medarbetare.

Affären godkänns av Konkurrensverket.

Coop övertar formellt Nettos 163 butiker. 

De tre första ­pilotbutikerna, i Malmö, Falkenberg och Sollentuna, förvandlas och öppnar som Coopbutiker efter fyra dagars ombyggnad.

Plan för 2020 lagd, med sikte på att färdigställa 65 butiker första kvartalet, ett 50-tal det andra kvartalet och resten efter sommaren. 

Ytterligare 13 butiker genomgår transformeringen – i Tibro, Götene, Mariestad, Töreboda, Skövde, Herrljunga, Hjo, Vårgårda, Vänersborg, Lidköping och Vara.

Christian Wijkström, vd på Coop Butiker & Stormarknader.

– Vi har mött många investerare längs vägen som tyckt att vi har gjort något riktigt bra, säger Christian Wijkström. Vi har också upplevt att Axfood och Lidl har varit lite irriterade över att de inte såg möjligheten själva. Och även ICA hade nog haft intresse av att förvärva i varje fall delar av Netto. Därför är vi stolta över att det var vi som lyckades, och dessutom att vi klarade av att hålla allt under radarn hela vägen in i mål.

Att CBS över huvud taget började fundera i banor av att ta över Netto baserade sig på ägardirektiven som CBS lyder under. För att stärka positionen som nummer två i Sverige behövde man växa, och efter att ha sonderat såväl det egna butiksnätverket som branschen i stort fann man en genväg. 

– Genom den här affären ökar vi våra marknadsandelar med fyra procentenheter i södra Sverige och två procent om vi ser till hela landet. I pengar handlar det om att vi lägger fem miljarder kronor i försäljning på toppen av verksamheten, säger Christian Wijkström.

Med affären väl på plats återstod bara resten: att svida om Netto till Coop. Under hösten mjukstartade man med 16 butiker, under första kvartalet 2020 ytterligare 65, för att nästkommande tre månader ta sig an ett 50-tal och därefter färdigställa resten efter sommaren. Arbetstakten är hög; fem butiker i veckan ska förvandlas, där en butik stänger ner på måndagen för att stå klar för öppnande redan på fredag eftermiddag, fyra dagar senare.

Den nya skylten lyfts till sin plats på fasaden.

Välkommen till en ny affär. Fredag eftermiddag i Malmö och bara fyra dagar efter att Nettoskylten skruvats ner invigs den nya Coopbutiken.

– Allt måste vara klart före den sista december, för då får vi inte använda Nettos logga längre, säger Christian Wijkström.

– Vi har länge arbetat med våra bostadsnära butiker eftersom det är där vi vet att framtiden finns. I det hänseendet passar Nettos butiker väl in, och stärker vår närhet till kunderna ytterligare.

På Vattenverksvägen i Malmö började kunder köa på den röda matta som rullats ut redan vid tvåtiden på fredagseftermiddagen, och när dörrarna väl öppnades strömmade ett hundratal förväntansfulla besökare in i lokalen. 

Vd Christian Wijkström medger att det har gått fort – både vad gäller övertagandet av Netto och CBS resa rent generellt. 

– För bara sex år sedan var vi uträknade, men den här affären är en början till att kunna utmana vår huvudkonkurrent på marknaden, säger Christian Wijkström.

Henrik Ekblom Ystén

Dela det här på...