KF:s styrelse

Vad ser du fram emot 2020?

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

13

12

14

KF:s styrelse

Vad ser du fram emot 2020?

rubrik-botten

En lagom varm sommar, en höst med mycket bär och svamp i skogen och sedan massor av snö när vintern närmar sig.

1. Kristina Kamp

Min önskan är att allt näthat försvinner.

2. Stig Nilsson

Ökad medlemsnytta. Starkare kooperativa verksamheter.

3. Håkan Smith

Att världens politiker fokuserar på att finna lösningar i stället för att söka konflikter.

4. Britt Hansson

Jag hoppas att vi med framgång har omprofilerat Netto­butikerna. Vi har fortsatt att sänka priserna och har fått bra fart på onlineerbjudandet.

5. Jan Johnsson

Bra resultat av våra strategier och det goda mötet.

6. Maria Rudolphi

Att vi ser resultatet av det fantastiska arbete som görs av alla våra anställda och att vi tar tydliga marknadsandelar som skakar om våra konkurrenter.

7. Ann-Kristine Johansson

Att lyfta fram Änglamark till en mer framträdande del av vårt utbud och jobba mot bättre prisbild till kund.

8. Caroline Ullman-Hammer

Att se de planerade positiva effekterna av vårt förvärv av Nettobutikerna slå igenom i hela butiksnätet.

9. Peter Renkel

Att vi fortsätter att utveckla och driva våra butiker framåt och fortsätter att vara den goda kraften i mat-­Sverige och för oss anställda.

10. Anette Nilsson

Jag ser ljust på kommande år. Det är bara våra egna eventuella tillkortakommanden som begränsar våra möjligheter.

11. Kenneth Östberg

Ett nytt kollektiv­avtal för våra medlemmar i Handels.

12. Tobias Täpp

Jag ser fram emot en bra avtalsrörelse.

13. Anneli Eklöf

En gemensam samhandel som ger alla butiker möjligheter att ge ett mycket prisvärt erbjudande. Medlemsnytta! Kooperation på riktigt!

14. Tommy Ohlström
Dela det här på...